Tin tức
Tin tức Tuyển dụng
Cập nhật bởi Administrator
02:43:35 PM Ngày 22 tháng 09 năm 2017

TUYỂN DỤNG

KỸ THUẬT VIÊN, NHÂN VIÊN KHO PHỤ TÙNG XE MÁY,

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Cập nhật bởi Lê Quốc Khái
02:14:20 PM Ngày 01 tháng 11 năm 2016

TRUNG TÂM ÔTÔ NGỌC ANH CÀ MAU - 
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH ÔTÔ

Cập nhật bởi Lê Quốc Khái
03:59:54 PM Ngày 12 tháng 10 năm 2016

Tuyển nhân viên: Cừa Hàng Trưởng, Nhân Viên Kho, Kỹ Thuật Viên